tarım ve çevre teknolojileri

Yerli ve milli olarak tarım ve çevre sektöründe araştırma-geliştirme yapmak, ürün geliştirmek ‘sürdürülebilirliğimizin temelidir’ ideolojisi ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Yatırımcı ortaklı, proje fonlamaları ve özsermayemiz ile ilgili sektörde projelerimize devam etmekteyiz.

HYDROSEEDING – SULU TOHUMLAMA

Hydroseeding ( sulu tohumlama ), tohum, gübre ,malç ve yapıştırıcı gibi malzemelerin su ile birlikte bir tankta karıştırılması ile oluşan materyalin, basınçla ince bir tabaka olarak toprak yüzeyine püskürtülmesi şeklinde tanımlanmaktadır.

Kullanım amacına göre değişen farklı büyüklüklerdeki tanklarda, proje alanının toprak özelliklerine göre hazırlanan karışım, toprağa püskürtülerek en kısa zamanda en iyi sonuç alınmaktadır.

Sulu tohumlama yöntemi dünyada 1800’lü yıllardan beri kullanılmakta olup biyorestorasyon, şev tahkimi, maden ve çöp sahalarının rehabilitasyonu, çayır-mera arazi ıslahı gibi bir çok alanda ülkemizde de kullanılmaktadır . Çok kısa zamanda yüksek metrekare alanın ekilmesine olanak sağlamaktadır. Doğru uygulama ile verimlilik artışı sağlamaktadır, dolayısı ile ekim yöntemleri arasında tercih edilmektedir.

Kullanım ALANLARI

Şev Tahkimi
Erozyonla Mücadele
Biyorestorasyon
Yeniden Bitkilendirme
Tozla Mücadele
Maden Saha Islahı
Arazi Islahı
Çayır / Mera Islahı
Çöp Saha Islahı
Yol Kenarı Bitkilendirme
Haralar
Golf ve Spor Sahaları
Peyzaj